Home

Kfo kollektivavtal förskola 2021

anställningsvillkor med Arbetsgivarföreningen KFO*, kollektivavtalet gäller Fristående skolor, förskolor och fritidshem. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden, samt höjda lägstalöner. Kollektivavtalet gäller fr om den 1 november 2017 t om den 31 oktober 2020. Avtalet i korthe Kollektivavtals­anpassat innehåll Du är här. Start. Inloggning. Genom att logga in på webbsajten godkänner du KFO:s integritetspolicy och samtycker till hur vi hanterar dina personuppgifter. Vill du återkalla ditt samtycke, kontakta support@kfo.se. Publicerad den 21 maj, 2015

Kommunal har tecknat ett nytt kollektivavtal med Almega Tjänsteföretagen för privata friskolor och förskolor. Avtalet innehåller löneökningar och låglönesatsning i nivå med märket och gäller från 1 november 2017 till och med den 31 oktober 2020. Nytt kollektivavtal med KFO - Fristående skolor, förskolor och fritidshe Här finns allt innehåll som handlar om avtalsrörelsen 2017. Här kan du hitta mer om hur en avtalsrörelse med KFO gällande Hushållsnära tjänster. Nytt kollektivavtal med Almega Tjänsteföretagen - Fristående förskola, fritidsverksamhet, grundskola, Nytt kollektivavtal med KFO - Fristående skolor, förskolor och fritidshem Hos oss får du anpassade kollektivavtal för din förskola, fristående skola eller fritidshem. Till exempel om du driver eller vill starta personal- eller föräldrakooperativ. Avtal som ger dig bra förutsättningar att höja dig över mängden som en skicklig och attraktiv arbetsgivare Arbetsgivarföreningen KFO - sammanfattning av kollektivavtalet Senast uppdaterad 2020-06-29 Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund har genom Lärarnas Samverkansråd träffat överenskommelse med KFO att förlänga avtalets löptid med ett år till 31 augusti 2021

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation och fackförbund. Kollektivavtalet är kärnan i den arbetsgivarservice vi tillgodoser våra medlemmar med här på Arbetsgivarföreningen KFO. (Fremia den 1 jan 2021.) Vi är måna om att servicenivån håller toppklass 2020-03-20 Arbetsgivarföreningen KFO och Svenska Kommunalarbetareförbundet har den 18 mars tecknat ett nytt kollektivavtal om korttidspermittering för skolor, förskolor och fritidshem. Avtalsinriktning 202 Drygt 4 000 engagerade arbetsgivare med 135 000 anställda inom kooperation, civilsamhälle, idéburen välfärd och samhällsnytta KFO: Förskolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor. Branschavtal för dig som jobbar på förskola, Med kollektivavtalet får du fler dagar - 31 dagar när du fyller 40 år och 32 dagar när du fyller 50. De år som nationaldagen infaller på en lördag eller söndag får du dessutom en ledig dag att förfoga över under året

När man till vardags talar om löneavtal, arbetstidsavtal och liknande menar vi ofta delar av mer omfattande kollektivavtal.Sådana avtal har Lärarförbundet med många arbetsgivarorganisationer.För att få koll på vad som gäller i din anställning behöver du veta vilket eller vilka kollektivavtal som gäller hos din arbetsgivare Nytt avtal mellan Kommunal och KFO. I det nya avtalet blir det blir 2,2 procent lönehöjning för personliga assistenter inom Arbetsgivarföreningen KFO från 1 september 2017. Lägstalöner, OB och jour höjs lika mycket. Uppsägningstiden för assistenter som varit anställda mer än ett år utökas från två veckor till en månad

Kollektivavtal Personlig assistans Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m 2017-09-01 Avtal om löner fr o m den 1 september 2017 t o m den 31 augusti 2020. Återfinns i detta tecknas mellan KFO och Kommunal under avtalsperioden. Lagen om anställningsskydd, medbestämmandelagen,. Mellan KFO och parterna gäller avtal om allmänna anställningsvillkor från och med den 1 september 2013. Reviderat för medlemmar inom Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund den 1 september 2018. Reviderat för Kommunals avtalsområde den 1 november 2017. Reviderat för Visions avtalsområde den 1 januari 2018

Logga in - Arbetsgivarföreningen KFO

 1. Kommunal har tecknat ett nytt kollektivavtal med Almega Tjänsteföretagen för privata friskolor och förskolor. Avtalet innehåller löneökningar och låglönesatsning i nivå med märket och gäller från 1 november 2017 till och med den 31 oktober 2020
 2. Personlig assistent lön, 2020-11, Kollektivavtal Kommunal - Arbetsgivarföreningen KFO . Assistanskolls löneräknare för KFO:s kollektivavtal med Kommunal kan beräkna din ersättning för OB, jour och beredskap. Beräkning av ersättning för övertid/mertid stöds delvis (bara de första 3 timmarna). Skatt, semester och sjuklön stöds.
 3. Inom Arbetsgivarföreningen KFO, finns framförallt förskolor som drivs som föräldrakooperativ, men även grund- och gymnasieskolor. Lärarförbundet tecknar kollektivavtal med KFO

Avtal -17: Friskolor och Privata förskolor Kommuna

Vid fristående förskolor och skolor som saknar kollektivavtal, regleras anställningsvillkoren för dig som medlem i Sveriges Skolledarförbunds främst genom lagen om medbestämmanderätt, MBL, och lagen om anställningsskydd, LAS, och genom det enskilda anställningsavtalet Kollektivavtalet för dig som jobbar på en förskola eller en friskola som tillhör Almega Tjänsteföretagen ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor. Du får ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester, föräldrapenningtillägg, uppsägningstid, sjuklön och tjänstepension Arbetsgivarföreningen KFO - Ideella organisationer. Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas

Avtal2017 Kommuna

 1. KFO Kollektivavtal löner o allmänna avtal Folkrörelser 20171001-20200930 Ladda ner. KFO Hälsa, vård KFO industri 2017 - 2020 Ladda ner. KFO - Tjänsteföretagen 2017 - 2020 inkl bilagor Ladda ner. Samhall 1 januari 2019 Protokoll KFO-Ledarna-Unionen-SACO tjm Ladda ner.
 2. Arbetsgivarföreningen KFO är en arbetsgivarorganisation som förhandlar och sluter branschanpassade kollektivavtal för ett trettiotal olika områden, till exempel kooperativa företag, ideella organisationer, civilsamhällets organisationer, folkrörelser, fristående skolor och förskolor, personlig assistans och hälsa, vård och övrig omsorg
 3. Avtalet gäller för arbetstagare anställda vid förskolor, fritidshem, grund- och gymna-sieskolor som är medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO (KFO). Dessutom gäller övriga avtal och bestämmelser enligt förteckning eller som tecknas under avtalsperioden mellan KFO och parterna. Mom 2 Nya medlemmar i KFO
 4. Genom att logga in på KFOs webbplats godkänner du KFO: Vår arbetsgivarservice är topprankad (index 80) enligt senaste NKI-mätningen år 2017. Det är vi omåttligt stolta över eftersom en bra medlemsupplevelse är allt. Vi har 30-40 aktiva kollektivavtal.
 5. Arbetsgivarföreningen KFO tecknar ett flertal olika branschavtal. Lärarnas Riksförbunds medlemmar återfinns inom området Fristående skolor, förskolor och fritidshem. Lärarnas Riksförbunds medlemmar finns på cirka 40 skolor och 1 250 förskolor. Många förskolor drivs som föräldrakooperativ. Parterna på kollektivavtalet KFO och Lärarnas Samverkansråd har valt att.
 6. Kollektivavtalet innebär också att du omfattas av ett försäkringsskydd för arbetsskada och dödsfall. Du omfattas dessutom av en avtalspension som ger ett viktigt tillskott till din framtida pension. Olika kollektivavtal. Det finns olika kollektivavtal beroende på vilken arbetsgivare du har

Kollektivavtal på förskolor och skolor — Så funkar de

 1. Kollektivavtal Ideella organisationer Allmänna anställningsvillkor och löneavtal med mera för tjänstemän vid ideella organisationer 2017-05-01- 2020-04-30 . 3 Akademikerförbunden består av förbunden: vari KFO och Unionen reglerat vissa anställningsvillkor och regler som gäller för re
 2. Två års komplexa förhandlingar — en enda enkel slutsats. Som medlem i Arbetsgivarföreningen KFO omfattas dina anställda av kollektivavtalade försäkringar. Nu har vi förhandlat fram helt nya försäkringsavtal, med bättre lösningar, priser och villkor, för både dig som är arbetsgivare och för dina anställda.Detta är webbplatsen där vi berättar om förändringarna, vad du som.
 3. Mail name e-mail: Prenumerera på Kollektivavtal Kollektivavtal I sin roll som arbetsgivarorganisation tecknar Sveriges Kommuner och Regioner kollektivavtal med de centrala fackliga organisationerna för nästan 1,2 miljoner medarbetare
 4. Kfo kommunal 2017. Rapporter Organisation Presskontakt Kommunal på din arbetsplats. Nytt kollektivavtal med KFO - Fristående skolor, förskolor och fritidshem. Avtal klart med Almega Samhallförbundet Alla medlemmar i KFO omfattas av branschanpassade kollektivavtal
 5. Förskolor och skolor: Nya försäkringsvillkor. Innehåll Vad du bör veta Vad du Arbetare som är födda 1981 eller senare omfattas istället av Avtalsförsäkringar KFO-LO och Gemensam Tjänstepension (GTP). Detta gäller även samtliga Särskilt om du har kollektivavtal för fristående förskola, skola och fritidshem eller.
 6. Kollektivavtal för 2017-2020 mellan Kommunal och KFS, 2017-11-04 Nytt avtal mellan Kommunal och Arbetsgivarföreningen KFO , 2017-09-26 Nytt avtal mellan Vårdföretagarna och Kommunal , 2017-09-0

Kollektivavtal Ideella organisationer Allmänna anställningsvillkor och löneavtal med mera för tjänstemän vid ideella organisationer 2017-05-01- 2020-04-30 . 2 . Akademikerförbunden består av förbunden: vari KFO och Unionen reglerat vissa anställningsvillkor och regler som gäller för re nu innan starten anslutit oss till arbetsgivarorganisationen KFO vilket innebär att Småvisans förskola är en arbetsplats med ett kollektivavtal. Detta är bara ett i ledet för att skapa den bästa arbetsplatsen i förskolebranschen Branschavtal för KFO skolor, förskolor och fritidshem. Hämta hem pdf. Anställningsvillkor. Fastigo Dina villkor som är kopplade till din anställning: semester, arbetstid, Protokoll från förhandlingarna om nytt kollektivavtal 2017. Hämta hem pdf. Avtal för Svenska kyrkans utlandsanställda KFO förhandlar nu om ett enhetligt pensionsavtal för samtliga anställda, oavsett facklig hemvist. Ett sådant medarbetaravtal skulle förenkla administrationen för arbetsgivarna och minska risken för de anställda, menar KFO. Sedan i våras diskuterar den kooperativa arbetsgivarorganisationen KFO möjligheten till ett nytt pensionsavtal med LO, PTK och fristående tjänstemannaförbund Kollektivavtalet är ett slags spelregler som fack och arbetsgivare kommer överens om. Om kollektivavtal saknas, är det arbetsgivarens regler som gäller. Då kan arbetsgivaren själv bestämma din lön och du kan missa olika slags ersättningar och försäkringar. Det här bestäms i kollektivavtalet

Video: Arbetsgivarföreningen KFO - sammanfattning av kollektivavtale

Om du är anställd på ett bemanningsföretag med kollektivavtal och jobbar inom någon av våra branscher gäller bemanningsavtalet. Vilken arbetsgivareorganisation förhandlar Transport med? Almega Kompetensföretagen. Hur länge gäller aktuellt avtal? Avtalsperiod: 2017-05-01 - 2020-04-3 KFO:s kollektivavtal för juridisk verksamhet, som är det enda branschanpassade avtalet på marknaden, innehåller inga lägstalöner och inga angivna löneökningsnivåer. Avtalet utgår från att byråernas ekonomiska resultat, förutsättningar och unika behov avgör nivån på löneökningarna, och att de relateras till den individuella medarbetarens insats och bidrag till verksamheten

2016-2017. 3 Innehållsförteckning § 1 Avtalets omfattning.....4 § 2 Allmänna förhållningsregler enligt gällande kollektivavtal. Skillnaden mellan den garanterade och den förmodade sysselsättningsgra-den ska vara så liten som möjligt Om du eller arbetsgivaren vill avsluta din tillsvidareanställning har båda parter normalt sett en uppsägningstid, då du jobbar kvar som vanligt. För dig som är lärare, förskollärare eller fritidspedagog så regleras det i vilket avtal du omfattas av är lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare i förskola, grundskola, fritidshem, särskola, gymnasium, musik- och kulturskola eller någon annan utbildningsform. 1 maj 2020 uppdaterades AB (Allmänna bestämmelser), vårt kommunala villkorsavtal i samband med att vi gick in i det gemensamma Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR

september 2017 enligt bilaga 2 och 3. KFO åtar sig att sammanställa Akademikerförbundens kollektivavtal. Respektive bilaga (f.d. supplement) räknas upp med avtalets värde, dock inte belopp för milersättning i förekommande fall. Parterna konstaterar att Huvudavtal, tecknat mellan Arbetsgivarföreningen KFO och P TK gäller för. Start / Kollektivavtal / Våra kollektivavtal / KFO - Samhall AB KFO-Samhall AB. Nya avtalet gäller 1 oktober 2017 till och med den 30 september 2020. Grundlön Månadsavlönad arbetare erhåller vid heltidsanställning grundlön enligt nedan: Grundlön fr o m 2017-10-01 20.408 k

Med ett kollektivavtal finns det alltid en garanterad lägsta nivå för lönerna - men glöm inte att du kan förhandla och argumentera för en högre lön. Någon övre gräns för lönen finns inte! Saknas det kollektivavtal på din arbetsplats kan arbetsgivaren erbjuda vilken lön som helst, det finns ingen lägre gräns Kollektivavtal Detaljhandelsavtalet. Här kan du ladda ned Detaljhandelsavtalet. Korrigerad i § 14 Mom 6 B. 3. ii. Beräkningen rättad (tillägg av Y i nämnaren). Ändrad i § 15 till följd av nya regler om karensavdrag. Lager- och E-handelsavtalet Avtalsförsäkring KFO-LO. Arbetsgivarföreningen KFO har förhandlat fram nya pensions- och försäkringsavtal för både tjänstemän och arbetare. Men för arbetare har vi dessutom tagit fram ett helt nytt försäkringspaket som heter avtalsförsäkring KFO-LO. KFO:s avtal utgår från två grundprinciper: Enkel administration och låg. Arbetsgivarföreningen KFO - Tjänsteföretag. Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas

Kollektivavtal - Arbetsgivarföreningen KFO

Avtalsperioden 2017-2020. Avtalet gäller från den 1 april 2017 till den 31 mars 2020. Avtalet följer märket inom industrin om ett totalvärde om 6,5 procent varav 0,5 procent avsätts till flexpension. Löneavtalet har löneutrymme om 2,2 % 1 april 2017, 2,0 % 1 april 2018 och 1,8 % 1 april 2019 Här kan du ladda ner nu gällande Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor. AB är en del av huvudöverenskommelsen (HÖK) och innehåller allmänna anställningsvillkor Här presenterar vi de centrala avtal och överenskommelser som är specifika för dig som har privat arbetsgivare. Snårigt och svårt att förstå? Kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 om du har frågor som du inte får svar på här, eller om undrar vad som gäller just dig och din arbetsplats Företag med kollektivavtal Har din arbetsgivare kollektivavtal? Finns arbetsgivaren med i den här förteckningen, är svaret ja! Utan avtal, sämre villkor Det finns mycket som vi tycker är självklara rättigheter, men som inte står i någon lag. Rättigheterna vi tar för givet finns ofta i kollektivavtalet Alla arbetsgivare med anställda som omfattas av kollektivavtalet KFO-LO måste teckna ett särskilt kundavtal med Pensionsvalet. Om ni saknar ett sådant avtal, kontakta Pensionsvalet på telefonnummer 08-459 92 00

Saco - Folksam (KFO) Saco-förbundens (Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer)kollektivavtal med KFO/Folksam är nu klart Efter genomförd och avslutad avtalsförhandling kan konstateras att de viktigaste förändringarna i avtalet blev: Förändringar i omställningsstödet vid arbetsbrist Arbetsgivareföreningen KFO har sagt upp pensionsavtalet KTP, avtalet om tjänstegrupplivförsäkring TGL och omställningsavtalet TRR på avtalsområdet KFO - PTK, för upphörande den 31 december 2017. Det pågår nu förhandlingar mellan KFO och PTK KTP 1 mellan KFO och Handelsanställdas förbund upphör vid årsskiftet och ersätts av nya pensionsplanen GTP. För några ersätts den istället med ITP 1. Särskilt om du har kollektivavtal för fristående förskola, skola och fritidshem eller hälsa, vård och övrig omsorg

Avtalsuppdateringar pågår - Arbetsgivarföreningen KFO

Vi förhandlar och sluter kollektivavtal för våra medlemmar. Vi ger råd och stöd och finns till hands i arbetsgivarens vardag sedan 1943. KFO har kollektivavtal inom ett 30-tal områden Ungefär 20 000 privatanställda tjänstemän som omfattas av KFO:s avtal berörs av förändringarna.Till exempel kooperationen, idéburen välfärd och civilsamhälle.De avtal som berörs gäller huvudsakligen industri- och tjänsteföretag, fristående skolor, förskolor och fritidshem, verksamheter inom hälsa, vård och omsorg samt ideella organisationer Från och med den 1 januari slår KFO ihop tio olika pensionsplaner till två mer omfattande planer, vilket innebär en förenklad administration och sänkta kostnader för alla arbetsgivare med kollektivavtal genom KFO

Arbetsgivarföreningen KFO » Den 1 jan 2021 blir vi Fremi

avtalsperioden mellan KFO och parterna. Ansluts företag till KFO under avtalets giltighet gäller detta avtal från den tidpunkt företaget erhållit medlemskap i KFO, såvida inte företaget är bundet av annat kollektivavtal. Avtalet gäller då från den tidpunkt som parterna är överens om Mellan KFO och Kommunal, Akademikerförbunden, Vision samt Vårdförbundet gäller avtalet om allmänna anställningsvillkor gällande fr o m den 1 augusti 2017 (Kommunal), 1 jan 2018 (Vision medlemskap i KFO, såvida inte företaget är bundet av annat kollektivavtal Arbetsgivarföreningen KFO har förtroendet att företräda 4 200 medlemmar som tillsammans har närmare 135 000 anställda. KFO:s medlemmar utgör en kärna i svenskt närings- och samhällsliv.

KFO: Förskolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor Visio

Kollektivavtalet kan även reglera uppsägningstider och går i sådana fall före lagens bestämmelser. Pension. I kollektivavtalen finns det en tjänstepensionsplan som är framförhandlad av experter på området. Detta är bara ett axplock av vad som kan finnas i ett kollektivavtal Förskolan Nalle Puh - Kungsgatan 8a, 18534 Vaxholm Vi följer KFO kollektivavtal. Så ansöker du Sista dag att ansöka är 2017-03-10. Kontakt Lina Holmgård info@npuh.se 08-541 303 33. Visa mer. Förskolan Nalle Puh. 15 februari 2017 · Förskolan Nalle Puh. 15 februari 2017 Kollektivavtal +-Avtalsrörelsen; Avtal 2020; Avtal statlig sektor; Avtal privat sektor; Avtal KFO; Industriföretag, KFO. Arbetsgivarföreningen KFO samlar industriföretag, petroleumhandel, fastighetsförvaltning med flera. Dela artikel. Avtalsperiod 2017-04-01 till 2020-03-03. Avtal Avtalsarkiv. Här hittar du äldre avtal. Senast. Nyheter Kollektivavtal 2017. Nya avtalet för lager och e-handel. Staffan Julius. Publicerad. 3 maj, 2017. Carolina Miliander på Ahlsells lager i Hallsberg Bild: Pavel Koubek. ARBETSTID. Arbetsgivaren har rätt att förlägga arbetstid mellan 05 och 24 alla veckans dagar Arbetsgivarföreningen KFO har cirka 4 000 medlemmar, varav de flesta är kooperativa eller idéburna organisationer och företag. Våra medlemmar, som tillsammans har cirka 95 000 anställda, finns inom ett stort antal branscher, bland annat handel, skola och förskola, vård och omsorg, personlig assistans, ideella föreningar samt folkrörelser

Avtal och lagar Lärarförbunde

Till den öppna förskolan kommer barnen tillsammans med sina dagbarnvårdare eller föräldrar. Barnskötaren där möter olika barn varje dag, eftersom föräldrarna besöker förskolan spontant i mån av tid och intresse. Barnskötare kan också arbeta i trefamiljssystem. Då tar man hand om flera familjers barn i bostaden hos en av familjerna Akademikerförbunden har kollektivavtal om anställningsvillkor och löner med KFO. De avtalsområden som omfattas av det reviderade pensionsavtalet mellan PTK och KFO är främst industri- och tjänsteföretag, fristående skolor, förskolor och fritidshem, verksamheter inom hälsa, vård och omsorg samt ideella organisationer Arbetsgivarföreningen KFO är en arbetsgivarorganisation som förhandlar och sluter branschanpassade kollektivavtal för ett trettiotal olika områden, till exempel kooperativa företag, ideella organisationer, civilsamhällets organisationer, folkrörelser, fristående skolor och förskolor, personlig assistans och hälsa, vård och övrig omsorg. De erbjuder medlemmarna professionell.

18 maj 2017 Ett nytt treårsavtal blev på tisdagen klart för de ungefär 16 000 av IF Metalls medlemmar som arbetar på landets bilverkstäder. Löneökningar, ökad avsättning till deltidspensionen, tydligare skrivning gällande provanställning och visstidsanställning samt skärpta krav på arbetsgivarna att utfärda arbetsgivarintyg och tjänstgöringsintyg Kollektivavtal om anslutning till Kooperationens avtalsförsäkringar § 4 Innehåller kollektivavtal om anslutning till Kooperationens avtalsförsäkringar bestämmelser som avviker från bestämmelserna i de rekommendationer rörande ut-formningen av sådant kollektivavtal som överenskommits mellan KFO och LO re Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se. Lidköpings kommun Skaragatan 8 531 88 Lidköping vid Vänern När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer KFO företräder främst kooperativ och avtalen gäller dels förskola, friskola och fritids, dels turism och fritid. Kommunal har tecknat två nya kollektivavtal med arbetsgivarföreningen KFO. Vi sparar data i cookies för att vi ska kunna analysera trafiken och ge dig riktade erbjudanden Gäller för samtliga arbetare inom LO-förbundens organisationsområde för anställda vid företag anslutna till KFO-Samhall AB. Avtalet gäller 2017-10-01 - 2020-09-30

Nytt avtal mellan Kommunal och Arbetsgivarföreningen KFO

KFO är en arbetsgivarorganisation för verksamheter inom kooperation, civilsamhället, idéburen välfärd och samhällsnytta som förhandlar fram kollektivavtal för ett trettiotal 0lika branscher. KFO har 4 000 medlemsföretag med ca 135 000 anställda. Enligt KFO är deras medlemmar mycket måna om att driva bra arbetsmiljöpolitik KOLLEKTIVAVTAL Friskolor Giltighetstid: 2017-09-01-2020-08-31 2017-2020. På skola/förskola där avtalet trätt i kraft före den 1 juli 1996 kan De skuggade avsnitten i kollektivavtalet avser specifika anställningsvillkor för lärare med ferielön

KOLLEKTIVAVTAL Friskolor Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01-2017-08-31 Kommunal 2013-09-01-2016-10-31 Vision 2013-09-01-tillsvidare. På skola/förskola där avtalet trätt i kraft före den 1 juli 1996 kan andra regler om avtalsförsäkringar gälla Kollektivavtal. Kollektivavtal och hängavtal. Specialavtal. KFO-företag. Den här informationen gäller företag som blivit medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO före 2019. Från den 1 januari 2019 tar Folksam över all hantering av ITPK Viktig information till Förskola/skola och HVO. Ni som omfattas av KFOs avtalsområden 3110 och. 2017-09-11 . Vi har kommit överens med Arbetsgivarföreningen KFO om nytt 3-årigt avtal för tjänstemän inom kooperationen som ger löneökning med totalt 6,5 % på tre år fördelat på 2,0% år ett, 2,0% år två och 2,0% år tre. Avsättning med 0,5% till pension år 3. Vi har fått avtal med garanterad

Nytt kollektivavtal med Almega Tjänsteföretagen

Läs vidare om Fastighetsanställdas Förbunds kollektivavtal. Klicka på ditt avtal. Där står vilka som omfattas samt allmän information. Där går det också att hitta avtalet i sin helhet. Fastighetsanställdas Förbund har 19 kollektivavtal som slutits med olika arbetsgivare Kollektivavtalen är så kallade minimiavtal, vilket innebär att man kan komma överens om bättre villkor än de i avtalen. add Läkaravtalet för landsting och kommun 2017-2020 HÖK 17 - Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal med mera I dessa kollektivavtal ingår förmåner som till exempel ålderspension, KTP-planen för avtalsområde ABF-Handels anställda före 1 januari 2017* KTP-planen är uppdelad i två avdelningar. KTP 1 * Alla nyanställda efter 1 januari 2017 omfattas av KFO-Handels folkrörelseavtal. Pensionsvalets webbplats Ett tydligt verktyg för att säkerställa säkerheten på förskolan. Är ni intresserade finns också en rapport, Fri att leka och lära - ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan som behandlar utredningen Barns säkerhet i förskolan från 2013 på uppdrag av regeringen

Kollektivavtal inom den privata sektorn kan träffas på olika nivåer. Här presenterar vi aktuella kollektivavtal för privat sektor. Förhandlingsprotokoll 2017-2020. KFO Ideella organisationer Allmänna anställningsvillkor 20170501-20200430 Ideella och Idéburna Organisationer_2017-202 Kollektivavtal är skriftliga avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare. Läs mer om Ledarnas kollektivavtal här Kollektivavtalet i STIL är ett avtal mellan arbetsgivarorganisationen KFO och fackförbundet Kommunal. Det reglerar lön och övriga anställningsvillkor. Vill du komma i kontakt med Kommunal hittar du länken nedan. Du är försäkrad genom STILs kollektivavtal. I det finns en försäkring för sjukdom, arbetsskada, dödsfall, utlandstjänstgöring och föräldraledighet Kollektivavtalet kommer att fortsätta ha samma innehåll, men alla anställda kommer att kunna gör ett nytt pensionsval. Samhall lämnar arbetsgivarorganisationen Almega och byter till KFO. Vi sparar data i cookies för att vi ska kunna analysera trafiken och ge dig riktade erbjudanden

 • Lagning tand lossnar.
 • Ihk essen prüfungstermine 2017.
 • Brennhaar beschriftung.
 • Formaggio coi vermi piemontese.
 • Bygga målarlåda.
 • Rc benzo flashback.
 • Melatonin 5 mg biverkningar.
 • Kvarnberget göteborg.
 • Kärlek deluxe låtlista.
 • Fifa 18 icon edition pris.
 • Tändsticksaskar solstickan.
 • Der königsweg zum eigenen online shop.
 • Vem äger fastigheten.
 • Näckrosträdet.
 • Kyl och frys bäst i test 2017.
 • Svenska brott och mysterier.
 • Järnladyn 1980.
 • Big mac index 2016.
 • Förskolan skogsgläntan farsta.
 • Pickyliving p1.
 • Schema vipan.
 • Tanka gas karlskrona.
 • Pro cycle fahrrad.
 • Sara biderman längd.
 • Bänk vid fotändan av sängen.
 • Frankrike arbetslöshetsprocent.
 • Energiomvandling experiment.
 • Likertskala ordinalskala.
 • Hur länge klarar sig fostret utan fostervatten.
 • Vienna card price.
 • Gesundheits und krankenpfleger abkürzung.
 • How to deactivate instagram.
 • Namn på hundar.
 • Beräkningsprogram kugghjul.
 • Terrestrial pollywog.
 • Boinc.
 • Flirttips voor mannen.
 • Veckoplanering mat app.
 • Snälla bus på halloween.
 • Byta namn skatteverket kostnad.
 • Kolahalvön ubåt.